Czyli odpowiednik karty stałego pobytu dla osób nie posiadających polskiego pochodzenia

Za pośrednictwem Agencji Pracy Pracuj-Polska możecie Państwo otrzymać zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, który jest odpowiednikiem karty stałego pobytu.

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE uprawnia do:

  • Pobytu na stałe w Polsce bez konieczności posiadania wizy
  • Zezwolenie na pobyt jest najszybszą drogą do otrzymania obywatelstwa polskiego bez konieczności posiadania polskiego pochodzenia
  • Zezwolenie długoterminowe jest wydawane bezterminowo, a jedynym obowiązkowym jest wymiana karty co 5 lat w celu aktualizacji zdjęcia
  • Na podstawie zezwolenia nie można pracować w innym kraju niż Rzeczpospolita Polska, ale uprawnia do pracy u dowolnego pracodawcy w Polsce

Wymagania do zdobycia zezwolenia na pobyt stały:

  1. Minimum 5 lat nieprzerwanego legalne pobytu w Polsce na podstawie

Nieprzerwany pobyt to taki który nie został przerwany na okres dłuży niż 6 miesięcy a łączna długość przerw nie przekroczyła 10 miesięcy, chyba że wyjazd dotyczył nadzwyczajnych przypadków jak opieka nad chorym członkami najbliższej rodziny na co należy dostarczyć oświadczenie od lekarza lub ze szpitala, przetłumaczone na język polski

  1. Posiada stabilne źródło dochodu na 3 lata przed złożeniem winsoku

Stabilne źródło dochoduumowa o pracę, umowa zlecenie czy też umowa poświadczająca fakt najmu, gwarantująca wynajmującemu regularny dochód

  1. Posiada ubezpieczenie zdrowotne – np. z tytułu umowy o pracę, zlecenie
  1. Posiada umowę najmu lokalu mieszkalnego
  1. Posiada zameldowanie na ternie Polski
  1. 4 kolorowe fotografie

Sprawa powinna być załatwiona w czasie do 3 miesięcy

Zezwolenie obowiązuje bezterminowo jednak samą kartę pobytu należy wymieniać co 5 lat

Następnym krokiem jest uzyskanie obywatelstwa polskiego