Uzyskujemy skutecznie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę lub ich przedłużeń w różnych województwach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Pamiętaj, jeśli nie masz głowy do załatwienia tak wielu formalności związanych z tą sprawą , powierz to nam! My zrobimy to szybko bez zbędnego angażowania Twoich sił.

Możemy się pochwalić rekomendacją wielu ludzi z terenu całego kraju, dla których uzyskaliśmy wymagane dokumenty. Robimy to szybko, tanio i skutecznie!

Będziemy od Ciebie potrzebować:

  1. Kolorowe paszportowe fotografie, aktualne, nieuszkodzone w ilości czterech sztuk o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
  1. Kopia paszportu ze wszystkimi zapisanymi stronami.
  1. Kopia oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy lub zezwolenia na pracę typu A lub obecnej karty pobytu, na podstawie których obecnie pracujesz.
  1. Umowę najmu lokalu mieszkalnego, gdzie mieszkasz lub masz zamiar mieszkać lub oświadczenie właściciela mieszkania o tym, że wyraża zgodę na to, żebyś zajmował je w celach mieszkalnych.
  1. Umowę o pracę, o dzieło, zlecenie oryginał lub kopia.
  1. PIT-37. Jeśli już pracowałeś w Polsce powinieneś mieć deklaracje, że rozliczyłeś się z podatku dochodowego. Jeśli nie pracowałeś w poprzednim roku nie musisz mieć tego dokumentu. Dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  1. Jeśli pracujesz w zawodzie, który nie podlega ustawowo zwolnieniu z informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych , o którym mówią Rozporządzenia Wojewody właściwe dla danego województwa, to należy taki dokument również załączyć.

Czasami wymagane:

  1. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach w urzędzie skarbowym.
  1. Dyplomy ukończenia szkół.
  1. Akt własności lokalu mieszkalnego lub inny dokument potwierdzający własność lokalu , w którym mieszkasz.

Pamiętaj najpóźniej na 1 dzień przed końcem wizy musisz złożyć dokumenty w Twoim Urzędzie Wojewódzkim

Potrzebujesz zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony? Zadzwoń lub napisz: