Proces rekrutacji 

Jak to działa?

  1. Pierwszym krokiem do zdobycia pracy jest rejestracja w naszej bazie danych. Odpowiedni formularz znajduje się w zakładce Zostaw CV. Aby dobrze zapoznać się z Twoimi potrzebami i oczekiwaniami odnośnie pracy, prosimy o wypełnienie wszystkich pól formularza oraz o dołączenie CV i listu motywacyjnego. Prosimy także o podanie w życiorysie wszystkich ważnych informacji odnośnie dotychczasowego doświadczenia, ukończonych szkół, znajomości języków obcych, posiadania prawa jazdy lub innych uprawnień. Wszystkie informacje mogą okazać się kluczowe, gdy będziesz już aplikował na konkretne stanowisko pracy.\r\nJeśli Twoje zgłoszenie będzie spełniało kryteria któregoś z oferowanych przez nas stanowisk – nasz Konsultant skontaktuje się z Tobą.
  1. Jeśli wśród naszych ofert znalazłeś pracę odpowiadającą Twoim oczekiwaniom – od razu wyślij swoje zgłoszenie, dołączając CV i krótki list motywacyjny. Jeśli Twoja kandydatura przejdzie pomyślnie etap selekcji aplikacji –  nasz Konsultant skontaktuje się z Tobą w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej.
  1. Po przejściu pozytywnie wszystkich etapów rekrutacji zostanie Ci przedstawiona oferta pracy. Jeśli Twoje zgłoszenie dotyczyło pracy tymczasowej – zostaniesz pracownikiem tymczasowym Pracuj-Polska, a miejscem wykonywania pracy będzie siedziba pracodawcy użytkownika. Jeśli Twoja aplikacja dotyczyła oferty pracy stałej, po pozytywnej weryfikacji Twojej kandydatury, czeka Cię spotkanie z naszym Klientem (przyszłym pracodawcą), który podejmuje decyzję o zatrudnieniu.

Praca tymczasowa

W Polsce przepisy dotyczące wykonywania pracy tymczasowej oraz działalności agencji pracy tymczasowej reguluje Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003 roku (z późniejszymi zmianami).

Zapraszamy do zapoznania się z treścią niniejszego artykułu…czytaj dalej

Na czym polega wykonywanie pracy tymczasowej na rzecz pracodawcy użytkownika, będąc zatrudnionym przez Pracuj-Polska?

  • Pracuj-Polska przeprowadza proces rekrutacji dla określonego Klienta, będącego pracodawcą użytkownikiem.
  • Pracuj-Polska zatrudnia kandydata i deleguje go do pracodawcy użytkownika.
  • Pracuj-Polska odpowiada za wszystkie kwestie administracyjne (naliczenie i wypłata wynagrodzenia, odprowadzenie podatku oraz składek ZUS).
  • Pracodawca użytkownik odpowiada za przekazanie Ci miejsca pracy, obowiązków, dba o bezpieczeństwo i przestrzeganie przepisów w Twoim miejscu pracy.

Dlaczego warto skorzystać z ofert pracy tymczasowej?

  • Doświadczenie: nawet jeśli nie posiadasz doświadczenia zawodowego, możesz je zdobyć wykonując pracę tymczasową. To także świetna okazja, by dać się poznać potencjalnym pracodawcom. Możesz pracować u kilku pracodawców użytkowników z różnych branż, na różnych stanowiskach – umożliwia Ci to zdobycie wiedzy, która może okazać się przydatna w późniejszym wyborze miejsca pracy.
  • Elastyczność: praca tymczasowa jest doskonałą okazją do zdobycia doświadczenia dla osób, które szukają pracy w nietypowym wymiarze czasu, mogą pracować tylko przez określoną część dnia lub w nocy. To także świetna okazja zdobywania pierwszych doświadczeń na rynku pracy dla studentów i osób uczących się.
  • Rozwój: szansa na znalezienie stałej posady – wielu Klientów po pewnym czasie zatrudnia u siebie najlepszych pracowników tymczasowych.

Jak zatrudnić obcokrajowca?

Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi

Pierwszym i najważniejszym dokumentem przy zatrudnieniu obcokrajowca jest ,,Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy”. Zatrudniając obcokrajowca należy złożyć ,,Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy” w Powiatowym Urzędzie Pracy ze względu na siedzibę podmiotu powierzającego wykonywanie pracy. Kolokwializacja, tam gdzie jest siedziba Państwa firmy tam składamy oświadczenie. Niniejszy dokument pełni dwie funkcje. Po pierwsze służy jako legalizacja zatrudnienia obcokrajowca i należy go dołączyć do akt osobowych pracownika (kopia dla pracodawcy, oryginał dajemy cudzoziemcowi). Po drugie dokumentem tym posługujemy się jeśli chcemy zaprosić obcokrajowca do pracy w naszej firmie. Za pośrednictwem tego właśnie dokumentu obcokrajowiec otrzyma wizę roboczą w kraju swego pochodzenia.

Bardzo często jest również tak, że obcokrajowiec przyjeżdża do nas już z ważną wizą do pracy w Polsce. W takim przypadku inny pracodawca zaprosił cudzoziemca do pracy w Polsce, ale zrezygnował z jego dalszego zatrudniania. My powinniśmy mimo to złożyć oświadczenie wystawione na naszą firmę i dopiero od momentu jego posiadania możemy legalnie zatrudnić obcokrajowca.

Ważne! Składając „Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy” w Urzędzie Pracy musimy zwrócić uwagę na datę jego złożenia. Powiatowy urząd pracy musi mieć czas na zarejestrowanie oświadczenia. Urzędy Pracy w Polsce pracują różnie, są takie gdzie po złożeniu oświadczenia będziemy je mieli do odebrania na drugi dzień, bywają jednak takie, że za oświadczeniem będziemy czekali nawet 3 tygodnie. Pamiętajmy aby brać to pod uwagę przy zatrudnianiu cudzoziemców. Reasumując, najpierw składamy oświadczenie w PUP, następnie je odbieramy i od tego momentu możemy zatrudnić cudzoziemca.

 Legalizacja pobytu cudzoziemca Poszukujesz firmy która wyręczy Cię z trudnych i żmudnych formalności związanych z uzyskaniem dokumentów legalizujących pobyt i pracę cudzoziemca ? Powierz nam to zadanie, wszystkie sprawy załatwiamy szybko, tanio i skutecznie.Zezwolenie na pracę 

Zezwolenie na pracę – pomagamy w uzyskaniu zezwolenia na pracę lub jego przedłużenie w różnych województwach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Szanowny kliencie powierz to nam, jeśli nie masz do tego głowy. Wyręczymy Cię z tych kwestii i nie poniesiesz zbyt wielkich kosztów.

Zezwolenie na pracę to dokument, który uprawnia cudzoziemca do podjęcia legalnej pracy w Polsce pod warunkiem posiadania przez cudzoziemca wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy pozwalającego na podjęcie w Polsce pracy.

W zezwoleniu wskazany jest podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi oraz stanowisko lub rodzaj pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać. Praca jest zatem uważana za legalną tylko wówczas, gdy cudzoziemiec wykonuje pracę, która została wskazana w zezwoleniu. Wszystko musi być dokładnie tak samo wykonywane jak jest w zezwoleniu, żadne odstępstwa nie są dopuszczalne.

Oznacza to, że jeśli cudzoziemiec chce zmienić pracę (tj. pracodawcę lub/i stanowisko pracy lub/i branżę, w której jest zatrudniony), musi uzyskać nowe zezwolenie. Istnieją jednak pewne sytuacje, kiedy zezwolenie zachowuje ważność pomimo zmiany okoliczności, np. kiedy zmienia się tylko nazwa przedsiębiorcy powierzającego pracę, a reszta warunków nie ulega zmianie

Zezwolenie jest ważne przez okres, na który zostało wydane. Termin ważności zezwolenia jest umieszczony na dokumencie. Może być tak, że wizę otrzymamy na okres krótszy aniżeli długość zezwolenia. Wtedy konieczne będzie wyrobienie kolejnej wizy na podstawie tego samego dokumentu

Zezwolenie na pracę jest wymagane w wypadku podejmowania zatrudnienia na podstawie zarówno umów o pracę, jak i umów cywilnoprawnych.